Profil twarzy

Polityka Prywatności

Informacja o administratorze danych osobowych i zasadach ich przetwarzania

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Perła” Medycyna Estetyczna Ewa Bogacz, NIP:969-111-67-95, z siedzibą w Żernicy, ul. Kwiatowa 1, która przetwarza je w celu przeprowadzenia procesu przygotowania do zabiegu oraz jego wykonania – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO, przez okres niezbędny do jego przeprowadzenia lub do odwołania zgody .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, warunkuje jednak przeprowadzenia procesu kwalifikacji do zabiegu jak i wykonanie samego zabiegu.

Administrator zbiera następujące dane osobowe:

  1. Imię i Nazwisko,
  2. Numer telefonu,
  3. Adres poczty elektronicznej.

Kontakt. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt:

  1. Listownie na adres 44-144 Żernica, ul. Kwiatowa 1,
  2. Na adres poczty elektronicznej: rezerwacje.perlamedycyny@gmail.com
  3. Telefonicznie: +48 727 034 808

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.